Websitet anvender cookies til at lave statistik og huske dine indstillinger. 

Løsninger på poolsvands problemer:

Problem: 
Vandet er grønt og uklart og poolens bund og sider er slimede.

GRUND:
Algevækst i poolvandet, idet det indeholder fosfat som nærer urenheder.

LØSNING:
1. Justér pH værdi til mellem 7,0 - 7,4 med PH minus 
2. Chockbehandling af poolvandet med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
3. Tilsæt Activ Pool Pool Protector.
4. Lad renseanlægget køre til vandet er klart.

Problem: 
Klorlugt og øjenirritationer hos de badende.

GRUND:
For lav klordosering og ofte for høj pH værdi.

LØSNING:
Justér pH værdi med PH minus
Chockbehandling med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
Tilsæt lidt frisk vand og lad anlægget køre kontinuerligt i 24 timer og test så igen ph værdi.

Problem:
Vandet er mat, mælkeagtigt og uklart.

GRUND:
Hårdt vand, kalkpartikler udskilles i vandet.

LØSNING:
Justér pH værdi med PH minus eller PH plus.
Chockbehandling med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
Benyt Activ Pool Flocking middel fx. ACTIVPOOL POOL FLOCKING LIQUID eller ACTIVPOOL FLOCKING ROLLS, Lad filter anlægget køre kontinuerligt i 24 timer og test så igen ph værdi.

Problem:
Vandet er grønt men klart. Brune partikler vil ofte kunne ses i vand med indhold af kobber eller jern.

GRUND:
Spor af jern i vandet (gul-grøn farve) og eller spor af kobber i vandet (turkis farve).

LØSNING:
Justér pH værdi med PH minus eller PH plus.
Chockbehandling med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
Benyt Activ Pool Flocking middel fx. ACTIVPOOL POOL FLOCKING LIQUID eller ACTIVPOOL FLOCKING ROLLS og tilsæt frisk vand.
Lad filter anlægget køre kontinuerligt i 24 timer og test så igen ph værdi.

Problem:
Vandet er brunt og uklart.

GRUND:
Vandet indeholder jern.

LØSNING:
Justér pH værdi med PH minus eller PH plus.
Chockbehandling med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
Benyt Activ Pool Flocking middel fx. ACTIVPOOL POOL FLOCKING LIQUID eller ACTIVPOOL FLOCKING ROLLS og tilsæt frisk vand.
Lad filter anlægget køre kontinuerligt i 24 timer og test så igen ph værdi.

Problem:
Vandet er brunt og uklart.

GRUND:
Vandet indeholder mangan.

LØSNING:
Justér pH værdi med PH minus eller PH plus.
Chockbehandling med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
Benyt Activ Pool Flocking middel fx. ACTIVPOOL POOL FLOCKING LIQUID eller ACTIVPOOL FLOCKING ROLLS og tilsæt frisk vand.
Lad filter anlægget køre kontinuerligt i 24 timer og test så igen ph værdi.

Problem:
Poolens sider har en ru belægning.

GRUND:
Kalkaflejringer fra hårdt vand.

LØSNING:
Fjern belægninger med fx. ActivPool Pool Clean kalkfjerner. Tøm poolen for vand og rens. 
Fyld poolen med vand igen. Oprethold pH værdi på 7,0 - 7,4.

Problem:
Korrosion af metal ved og i poolen.

GRUND:
PH værdi for lav eller for højt klorindhold.

LØSNING:
Justér PH værdi, Tilsæt frisk vand, brug ikke saltsyre eller svovlsyre til sænkning af pH værdi brug istedet Activpool PH minus.

Problem:
Vandet er grønt, uklart og reagerer ikke på tilsat klor.

GRUND:
Overstabilisering også kaldet klorlås.

LØSNING:
Mål indholdet af stabilisator Cyanursyre i vandet. Ideal niveau 30-50 mg/l. Niveau mellem 100-150 mg/l: Udskift min. halvdelen af vandet. Niveau mere end 150 mg/l: Udskift 3/4 af vandet.
Justér pH værdi med PH minus eller PH plus.
Chockbehandling med ikke bundet klor fx. ACTIVPOOL SUPERCHOCK CALCIUM HYPOKLORIT 70% eller HTH klor.
Benyt Activ Pool Flocking middel fx. ACTIVPOOL POOL FLOCKING LIQUID eller ACTIVPOOL FLOCKING ROLLS og tilsæt frisk vand.
Lad filter anlægget køre kontinuerligt i 24 timer og test så igen ph værdi.